Kapliczka w Dąbrówce

Kapliczka typu dzwonniczkowego w Dąbrówce zlokalizowana jest w południowej, wylotowej części wsi (działka Nr 548 i 701, obręb Kalisty), przy drodze do miejscowości Kalisty, w strefie granicznej historycznych obszarów Warmii i Mazur. Została wybudowana w XVIII w. i jest jednym z oryginalniejszych tego typu obiektów w regionie, o czym świadczy jej niezwykły wygląd. Jest to kapliczka ceglana, otynkowana, na rzucie koła zakończona formą ażurowego baldachimu, zwieńczonego żelaznymi krucyfiksami z chorągiewkami. Całość obiektu przybrała kształt okrągłego filaru, bogato artykułowanego licznymi pasami gzymsów o zróżnicowanych profilach, tworzących jednocześnie układ pilastrów, przedzielonych półkoliście zamkniętymi blendami. Forma budowli przypomina zminiaturyzowaną parafrazę włoskiej dzwonnicy, takie też cele przyświecały stawianiu tego typu kapliczek, które w założeniu miały być namiastką świątyni i ich funkcji w miejscach oddalonych od większych obiektów sakralnych. Dzwoneczki, zawieszone w prześwicie, spełniały tu analogiczne zadania: zwoływały na nabożeństwa, zawiadamiały o czyjeś śmierci czy też ostrzegały o niebezpieczeństwie. Kapliczka zachowana jest w stanie dobrym. W działaniach konserwatorskich należałoby przede wszystkim zadbać o: • ochronę ekspozycji krajobrazowej kapliczki poprzez m.in. redukowanie elementów chaotycznych, takich jak wysokie lub prefabrykowane płoty, stragany, wiaty, garaże, szyldy reklamowe, parkingi czy źle zakomponowana zieleń • odtwarzanie historycznych założeń zielonych nowymi nasadzeniami w gatunkach pokrewnych długowiecznych (dąb, jesion, lipa, klon) Autor opisu: Maurycy H. Domino Prawa do opisu: CC BY-NC-SA 3.0 PL http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode Kapliczka w Dąbrówce - własność Gminy Świątki Prawa do wizerunku cyfrowego: CC BY 1.0 https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/deed.pl