Kapliczka w Najdymowie

Kapliczka w Najdymowie zlokalizowana w północnej części wsi (działka 262, obręb 13), przy trasie wylotowej w kierunku miejscowości Droszewo. Została wybudowana najprawdopodobniej w I poł. XIX w., o czym świadczy forma w postaci surowej i uskokowo zwężającej się pobielanej bryły – nadającej kapliczce charakterystyczny „piecowy” wygląd. Było to popularne rozwiązanie dla stylu przejściowego, opartego na uproszczonym przetwarzaniu form rodzimego baroku, tak często występującym w XVIII i XIX w. na Warmii. Jest to budowla ceglana, otynkowana, na rzucie wydłużonego prostokąta, zamknięta dachem dwuspadowym, pokrytym holenderką, zwieńczonym metalowym krzyżem. Całość elewacji dwukondygnacyjna, z wyraźnie wydzielonymi strefami przez uskokowe zadaszone boczne skarpy oraz gzyms o profilu wałkowym w części przyziemia. W polu elewacji dwie wnęki zamknięte łukiem pełnym, poprzedzone białymi ramiakami – współcześnie wykonanych, dwudzielnych okien. W głównej niszy kapliczki przetrwała ludowa Pieta wykonana w drewnie, nawiązująca do dość popularnego dla tego typu przedstawień schematu. Kapliczka zachowana jest w stanie dobrym. Na przestrzeni lat była częściowo modyfikowana, utraciła część elementów oryginalnego wyposażenia. W działaniach konserwatorskich należałoby przede wszystkim wymienić obecną wtórną stolarkę okienną na nową: drewnianą o formach i podziałach dostosowanych do oryginalnego charakteru otworów nisz oraz wykonać nowe pokrycie dachowe z obecnych materiałów, wraz z ewentualnymi uzupełnieniami. Ponadto należy uwzględnić w kontekście ochrony szeroko rozumianego krajobrazu kulturowego następujące działania i przeciwdziałania: • ochronę ekspozycji krajobrazowej kapliczki poprzez m.in. redukowanie elementów chaotycznych, takich jak wysokie lub prefabrykowane płoty, stragany, wiaty, garaże, szyldy reklamowe, parkingi czy źle zakomponowana zieleń • ochronę i pielęgnację starodrzewu w bezpośrednim sąsiedztwie kapliczki • ochronę zabytkowych alei na szlakach komunikacyjnych w pobliżu kapliczki • odtwarzanie historycznych założeń zielonych nowymi nasadzeniami w gatunkach pokrewnych długowiecznych (dąb, jesion, lipa, klon) • ochronę ekspozycji krajobrazowej kapliczki od strony południowej i zachodniej Autor opisu: Maurycy H. Domino Prawa do opisu: CC BY-NC-SA 3.0 PL http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode Kapliczka w Najdymowie - własność Gminy Biskupiec Prawa do wizerunku cyfrowego: CC BY 1.0 https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/deed.pl