Obraz "Mężczyzna przy kuflu piwa"

autor: Tadeusz Jarmużewski obraz: „Mężczyzna przy kuflu piwa”, koniec lat 60. XX w. olej na tekturze, wym. 95 x 89 cm Tadeusz Jarmużewski urodził się w 1926 r., zmarł w 1998 r. w Elblągu. Studiował w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Gdańsku, dyplom uzyskał w 1955 r. Zajmował się malarstwem olejnym oraz rysunkiem. Utrwalał zrujnowany powojenny Elbląg, malował również pejzaże, portrety i martwą naturę. Prawa do wizerunku cyfrowego: CC BY 1.0 https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/deed.pl