Trzewik pochwy miecza

Wymiary: dł. 5,5 cm, szer. 3,3 cm, gr. 1,2 cm Miejsce: znalezisko przypadkowe z okolic Braniewa Materiał: brąz Metoda: odlewanie Dolne okucie pochwy miecza, w kształcie litery U, z występami w części górnej w kształcie palmetki i dwóch półpalmetek, po obu stronach w polu ornamentalnym krzyż i elementy w kształcie litery Y lub V. Znalezisko rzadkie, forma lokalna wschodniobaltyjska lub import skandynawski. Według klasyfikacji trzewików pochew mieczy autorstwa V. Kazakevièiusa typ V b. Okucie pełniło nie tylko rolę funkcjonalną, czyli wzmocnienie i zabezpieczenie wykonanej z materiału organicznego, pochwy miecza ale też symboliczną, stanowiąc wyznacznik pozycji społecznej. Pochwy mieczy średniowiecznych, wykonane z materiałów organicznych, wzmacniane były w części dolnej, specjalnym ozdobnym, metalowym okuciem, tzw. trzewikiem, który chronił przed uszkodzeniem, miał również walory estetyczne, pełniąc też rolę symboliczną, jako wyznacznik pozycji społecznej czy władzy. W ten sposób wzmacniano (i zdobiono zarazem) tylko część, zapewne niewielką, mieczy. Większość musiała być noszona w pochwach nie posiadających trzewika lub były one wykonywane z materiałów organicznych, które łatwo ulegały destrukcji, stąd brak ich w materiale archeologicznym. Znaleziska trzewików na terenie Europy i na terenie Polski należą do rzadkości, stanowiły one najpewniej import ze Skandynawii lub terenów wschodniobałtyjskich. Na podstawie dotychczasowych znalezisk wiadomo, iż trzewiki wykonywane z brązu techniką odlewania, miały kształt nawiązujący do kształtu dolnej części pochwy miecza, a wiec formę litery U. W polu ornamentalnym umieszczano dekoracje geometryczną lub roślinną, czasem krzyż. Z pochwą trzewik łączono za pomocą nitów lub organicznych lepiszczy. M. Głosek, Miecze środkowoeuropejskie z X-XV wieku, Warszawa 1984 A.Janowski, Wczesnośredniowieczne okucia pochew mieczy tzw. trzewiki z terenu Pomorza, Warmii i Mazur, [w:] Wojskowość ludów Morza Bałtyckiego. Mare integrans. Studia z dziejów wybrzeży Morza Bałtyckiego, Materiały z II Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, Wolin 2006, s. 150-177 Prawa do wizerunku cyfrowego: CC BY 1.0 https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/deed.pl