Gliniany ciężarek tkacki służący do obciążenia krosna

Wymiary: wys. 81 mm, śr. podstawy 80 mm, śr. otworu 13mm Miejsce: odnaleziony podczas badań archeologicznych osady wczesnośredniowiecznej w Zielkowie, gm. Lubawa Warsztat tkacki stanowił kiedyś niezbędny sprzęt domowy. Materiałami najczęściej wykorzystywanym do tkania były len, konopie i wełna. Końcowym efektem pracy tkacza były ubrania, pościel, obrusy, ręczniki, okrycia, zasłony. Produkcją tkanin zajmowały się przede wszystkim kobiety (choć zawodowymi tkaczami bywali również mężczyźni). Tkano na pionowych warsztatach, które od neolitu, aż do rozwiniętego średniowiecza były powszechnie użytkowane na olbrzymich przestrzeniach euroazjatyckich, wyjąwszy ich północne i wschodnie skraje. Gliniane ciężarki tkackie pozwalały utrzymać sztywność i napięcie zwieszających się pionowo nici. Prawa do wizerunku cyfrowego: CC BY 1.0 https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/deed.pl