Gliniany ciężarek tkacki służący do obciążenia krosna

Wymiary: wys. 65 mm, śr. podstawy 68 mm, śr. otworu 17 mm Miejsce: osada wczesnośredniowieczna w Zielkowie, gm. Lubawa W znaleziskach archeologicznych ciężarki tkackie występują znacznie rzadziej niż przęśliki do przędzenia. Zapewne duże ciężarki gliniane były w razie ich uszkodzenia usuwane poza obręb zabudowy wraz z innymi śmieciami i odpadkami. Poza tym przędzenie było znacznie powszechniejsze niż tkanie. Ciężarki tkackie pozwalały utrzymać sztywność i napięcie zwieszających się pionowo nici. red. Jerzy Dowiat, "Kultura Polski Średniowiecznej X-XIII w." Stanisława Czyżkowska, "Tkactwo ręczne" Prawa do wizerunku cyfrowego: CC BY 1.0 https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/deed.pl