Strzemię

Wymiary: Wys. 170 mm, szer. stopki 45 mm, a nad stopką 125mm Miejsce: znalezione przy ul. Mławskiej w 2013 r. Po raz pierwszy o strzemionach pisze pseudo-Maurycy, w dziele Strategikon, powstałym w końcu VI lub na początku VII w. Znane było już w starożytności, w Indiach czy Chinach. Strzemię ułatwiało wsiadanie na konia, stanowiło również oparcie dla nóg, dzięki czemu uzyskiwano przewagę podczas walki (silniejsze uderzenie kopią, mieczem itd.). W kilku miejscach na powierzchni zabytku, zwłaszcza na spodzie stopki zachowała się jasnosrebrna warstwa cyny. Cynową powłokę w wytwórstwie strzemion stosowali Krzyżacy stąd wniosek, że może ono być pochodzenia krzyżackiego. Cynowaniu poddawano również stare strzemiona, by je odnowić. Zabezpieczało ono metal przed korozją i dodawało waloru estetycznego. Prawa do wizerunku cyfrowego: CC BY 1.0 https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/deed.pl