„Hetka”

Wymiary: długość: 7,1 cm Materiał: kość Tzw. hetka wykonana jest z kości śródręcza lub śródstopia świni. Identyczne przedmioty są powszechnie odkrywane na różnych stanowiskach średniowiecznych. Przyjmuje się, że są pozostałością indywidualnej wytwórczości przydomowej. Jedyny zabieg techniczny ograniczał się do wykonania otworu wiertłem (jak w prezentowanym przypadku) lub przy użyciu innego ostrego narzędzia (np. noża). Powszechnie przyjmuje się, że służyły one do zapinania, choć w ostatnim czasie poddaje się w wątpliwość tę funkcję przynajmniej części takich przedmiotów. Prezentowany obiekt pochodzi z badań archeologicznych na Starym Mieście w Elblągu i należy go datować na przełom XIII i XIV wieku. Lit.: K. Jaworski, Ślady obróbki surowca kościanego i rogowego, [w:] Ze studiów nad życiem codziennym w średniowiecznym mieście. Parcele przy ulicy Więźiennej 10-11 we Wrocłwiu, C. Buśko, J. Piekalski (red.), Wratislavia Antiqua I, Wrocław 1999, s. 70-92. M. Marcinkowski, Wyroby z kości i poroża w średniowiecznym Elblągu, [w:] RES et FONTES. Księga jubileuszowa dr. Eugeniusza Cnotliwego, T. Galiński, E. Wilgocki (red.), Szczecin 2003, s. 327-339. Prawa do wizerunku cyfrowego: CC BY 1.0 https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/deed.pl