Grzebień długi

Wymiary: dł. 13,6 cm Materiał: kości długie (śródstopia lub śródręcza) bydła Zostały odkryty w trakcie badań archeologicznych przeprowadzonych na Starym Mieście w Elblągu. Jednowarstwowe grzebienie długie odkrywano dotychczas przede wszystkim na stanowiskach w środkowej i północnej Europie. W starszej literaturze nazywane były grzebieniami tkackimi i ich funkcję wiązano z wytwórczością tkacką. Obecnie odrzuca się ten pogląd i przyjmuje się ich zastosowanie higieniczne lub jako służące do upinania włosów. W Elblągu zostało odkrytych kilkadziesiąt egzemplarzy tych grzebienie i pochodzą one z różnych części średniowiecznego miasta, choć głównie z rejonów o mniejszej waloryzacji społecznej. Prezentowany grzebień należy datować na XIII wiek. Lit.: M. Marcinkowski, Średniowieczne grzebienie odkryte na Starym Mieście w Elblągu, [w:] Archaeologia et historia urbana, R. Czaja, G. Nawrolska, M. Rębkowski, J. Tandecki (red.), Elbląg 2004, s. 497-508. Prawa do wizerunku cyfrowego: CC BY 1.0 https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/deed.pl