Antropomorficzny posąg kamienny, tzw. baba pruska z Barcian

Skąd pochodzi obiekt: Barciany, gm. loco, pow. kętrzyński Wymiary: wysokość 183 cm, szerokość 53 cm, grubość 36 cm Opis (wygląd obiektu, stan zachowania, historia lub kontekst historyczny): Posąg kamienny z Barcian jest jednym z 8 zachowanych do naszych czasów (na co najmniej 21 znanych) przykładów rzeźby antropomorficznej plemion pruskich. Pierwotnie znajdował się w parku pałacowym w Barcianach, pow. kętrzyński, skąd został ewakuowany w obliczu zagrożenia destrukcją. Posąg wpisany na listę pomników przyrody (pod nr. 6) na mocy orzeczenia Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 26.11.1948 r. Za bezdyskusyjne uznaje się wartości artystyczne tego dzieła i jego wyjątkowość na tle nielicznych analogii. Wyodrębnienie z bryły surowego gnejsu wyobrażenia głowy, staranne i kunsztowne zaznaczenie cech twarzy oraz wyraźne zarysowanie pasa i rogu do picia (atrybuty męstwa i obfitości) pozwalają uznać ten posąg za najbardziej realistyczny i „kompletny” – obok baby pruskiej z Mózgowa – obiekt artystyczny tej kategorii. Bardzo interesujący i nierozstrzygnięty do chwili obecnej jest kontekst kulturowo-historyczny pruskich posągów kamiennych oraz ich funkcja. Być może idei ich wyrobu szukać należy w środkowej Azji i na obszarach stepów nadczarnomorskich, możliwe też, że baby kamienne mają bardziej uniwersalny, indoeuropejski rodowód. Coraz powszechniej uważa się, że pełniły one funkcje pomników komemoratywnych. Obiekt obecnie znajduje się na dziedzińcu Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Prawa do wizerunku cyfrowego: CC BY 1.0 https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/deed.pl