Rzeźba św. Augustyna z grupy Czterech Ojców Kościoła

Wymiary:71 x 29 x 19 cm Autor: Jan (Johannes) Frey Miejsce: pierwotnie w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Błudowie, prawdopodobnie fragment balustrady schodów ambony Materiał: drewno lipowe polichromowane Technika: polichromowanie, rzeźbienie Pełnoplastyczna rzeźba przyścienna na drewnianym cokole, przedstawiająca św. Augustyna (354-430), Ojca Kościoła, jednego z czterech Doktorów Kościoła zachodniego, biskupa, filozofa, teologa. Postać ukazana w lekkim kontrapoście (ugięte lewe kolano), z uniesionymi obiema rękami, głową przechylona lekko w lewą stronę oraz z otwartymi ustami, jakby w trakcie wypowiedzi. Figurze brakuje dłoni. Brodaty mężczyzna z rumieńcami ubrany jest w infułę (mitrę) oraz obficie fałdowaną komżę i płaszcz. Infuła zachodnia, w formie wydłużonej czapki, składającej się z dwóch trójkątów oraz opadających z tyłu dwóch wstęg. Pośrodku mitry ozdobny klejnot w kształcie rombu. Spod infuły wystają pukle falowanych włosów. Komża sięga kolan, zakończona ozdobnym obszyciem. Płasz wykończony został dekoracyjną lamówką, zapięty na ośmioboczną zapinę. Spod szaty widoczne są buty na grubej podeszwie. Na piersi, na grubym sznurze zawieszony jest pektorał. Obiekt przypisywany Janowi Freyowi, braniewskiemu rzeźbiarzowi i snycerzowi tworzącemu w latach 1730-60. Ojcowie Kościoła (św. Ambroży, św. Augustyn, św. Grzegorz Wielki i św. Hieronim) to bardzo popularny temat w sztuce chrześcijańskiej. Przedstawiani jako grupa czterech mężczyzn w szatach duchownych, często ze swoimi atrybutami. Podobnie jak ewangeliści, uznawani są za głosicieli prawdziwej wiary, stąd często umieszczano ich na ambonach, ołtarzach lub stallach. Motyw pojawia się zarówno w rzeźbie jak i malarstwie. po konserwacji zachowawczej, ubytki polichromii i złoceń, brak dłoni. Autor opisu: Jagoda Semków Niepublikowany Literatura: Ulbrich A., Frey, Johannes, [w:] Thieme U., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Leipzig 1916, s. 439 Ulbrich A., Bildhauer Johannes Frey in Braunsberg (?), [w:] tenże, Geschichte der Bildhauerkunst in Ostpreußen vom Ende des 16. Jahrhunderts bis gegen 1870. Band 2: Vom Ende des 17. bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, Königsberg 1929, S. 608–620 Wagner A., Problemy atrybucyjne późnobarokowej rzeźby warmińskiej : J. Chr. Schmidt, J. Frey i K. Perwanger a barokizacja kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Ornecie, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1 (2001), s. 17-32 Arszyński M., Kutzner M., Katalog zabytków sztuki w Polsce. Braniewo, Frombork, Orneta i okolice, Warszawa 1980 Steibert J., Leksykon sztuki chrześcijańskiej: tematy, postacie, symbole, Kielce 2007 Udział w wystawach: Wystawa stała „Warmińskie malarstwo i rzeźba sakralna XVII-VIII w.”, Szpital św. Ducha, Muzeum Mikołaja Kopernika „Fides-ratio-ars. Skarby Warmii i Mazur”, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Dawny Pałac Biskupi, wrzesień 2014 – listopad 2016 „70 lat Muzeum Mikołaja Kopenika we Fromborku”, Muzeum Mikołaja Kopernika, Dawny Pałac Biskupi, od 15 marca 2019-Żaneta Wlizło Prawa do wizerunku cyfrowego: CC BY 1.0 https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/deed.pl