Ława neorenesansowa

Wymiary: 174 cm x 153 cm x 55,5 cm Miejsce: przekazana do muzeum z Centralnej Składnicy Muzealnej w Kozłówce - 22.10.1957 r. Materiał: drewno dębowe Technika: stolarka artystyczna Ława skrzyniowa prostokątna z wysokim oparciem zakończonym niewielkim gzymsem, o konstrukcji ramowo-płycinowej, ustawiona na skrzynkowym podium. Deska siedzeniowa unoszona, umocowana na zawiasach, stanowiąca wieko skrzyni. Przód skrzyni zdobią trzy płyciny wypełnione ornamentem typu faltwerk. Pionowe części ramy zdobi motyw wklęsły łuski, boczne ramy w środkowej części z dekoracją figuralną. Poręcze po obu stronach ławy z ornament roślinnym zakończone głowami lwów. Zaplecek dziewięciopolowy, w trzech kondygnacjach, ujęty między dwa pilastry z bogatą dekoracją roślinno-figuralną. W najniższym rzędzie trzy płyciny wypełnione ornamentem faltwerkowym, w środkowym rzędzie w owalnych medalionach płaskorzeźbione głowy różnych stanów, otoczone wicią roślinną. W najwyższej części płyciny o wydłużonym prostokącie wypełnione ornamentem roślinnym z maszkaronami. Na trzech poziomach płyciny dzielone szeroką, profilowana listwą. Gzyms wieńczący o wklęsło-wypukły profilu w formie skróconego baldachimu, dekorowany ząbkowaniem. Ława przedstawia typ ławy skrzyniowej, cassapanca, która łączyła fun¬kcję mebla do siedzenia, spania i skrzyni do prze¬chowywania różnych przedmiotów, a na twarde siedzenie kładziono poduszki lub miękkie grube tkaniny. W XVI w. rozpowszechniła się w całej Europie i stała się jednym z najważniej¬szych mebli w bogatych domach. Autor opisu: Jagoda Semków Literatura: 1. Izydor Grzeluk, Słownik terminologiczny mebli, PWN 2000, 71-73 2. Janusz Krawczyk, Meble jako przedmioty użytkowe i zabytki. U podstaw problematyki konserwatorskiej mebli zabytkowych, Toruń, 2006 3. Joseph Aronson, The Encyclopedia of Furniture, 1965 Wystawy: 700 lat miasta Fromborka, dawny pałac biskupi, 2010 r. Warmińskie malarstwo i rzeźba od XVII do XIX wieku, Dział Historii Medycyny, szpital św. Ducha (wystawa stała) Prawa do wizerunku cyfrowego: CC BY 1.0 https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/deed.pl