Forma Przestrzenna Zbigniewa Dłubaka

 

STATYSTYKI
  • 3559 Wejścia
  • 711 Pobrań

 

Opis

Rzeźba Zbigniewa Dłubaka złozona jest z z dwóch zwężających się ku górze arkuszy grubej blachy, ustawionych w pewnej odległości od siebie, a wygiętych ku sobie w ten sposób, by w górnej części kompozycji wizualnie nachodziły na siebie. Oglądana frontalnie forma nie ukazuje tych napięć, które dostrzec można oglądając pracę Dłubaka pod pewnym kątem. Dopiero z tej perspektywy uwidacznia się wymowa tej ascetycznej i oszczędnej kompozycji. Na wysokości 7 metrów arkusze blachy wizualnie stapiają się w jedną całość i efekt, który początkowo dostrzegaliśmy jako dominujący, owo rozsunięcie elementów rzeźby u podstawy, zostaje zniwelowany. Koncepcja autora polegała na zamknięciu perspektywy ul. Krzyżanowskiego, która od strony wschodniej wchodzi w ul. Kajki, a także na ustanowieniu wertykalnej dominanty głównej alei parkowej.

Zbigniew Dłubak (1931-2005) Urodził się w Radomsku, kształcił się samodzielnie. W czasie okupacji był więźniem obozu koncentracyjnego w Mauthausen, gdzie organizował pokazy sztuki. Po wojnie członek Klubu Młodych Artystów i Naukowców w Warszawie, w którym działał do 1949 roku; współorganizator i współuczestnik Wystawy Sztuki Nowoczesnej w Krakowie (1948). Członek komitetu redakcyjnego "Polish Art Review". W latach 1953 -1972 był redaktorem naczelnym magazynu "Fotografia", który został zamknięty za publikację zdjęcia Jana Bułhaka, dokumentującego wkroczenie wojsk polskich pod dowództwem gen. Żeligowskiego do Wilna. Był współzałożycielem Grupy 55 (wraz z K. Sosnowskim i M. Boguszem), związany z galeriami propagującymi sztukę awangardową: Krzywym Kołem, późniejszą Współczesną, od 1970 roku - Galerią Permafo we Wrocławiu (wraz z Natalią LL i Andrzejem Lachowiczem), Galerią Foksal, a także Galerią Remont. W latach 1965-75 wykładał na PWSSP i PWSF w Łodzi. W 1982 roku wyemigrował do Francji; zamieszkał w Meudon pod Paryżem. Po 1989 roku wielokrotnie odwiedzał Polskę. Miał wiele monograficznych wystaw, m.in. w CSW-Zamek Ujazdowski, Zachęcie, Muzeum Sztuki w Łodzi. Początkowo nawiązywał w malarstwie i fotografii do surrealizmu oraz abstrakcji. Pod koniec lat 50. stworzył cykl "Egzystencje" - czarno-białe fotografie codziennych przedmiotów z własnej pracowni.W 1970 roku rozpoczął serię "Gestykulacje" - zestawy zdjęć przedstawiających sekwencje poszczególnych gestów. Następnym etapem były "Desymbolizacje" - układy rąk wyrażające np. błogosławieństwo czy modlitwę, umieszczane w różnych kontekstach. Zmarł w Warszawie w 2005 roku.

Zrealizowano we współpracy z Centrum Sztuki "Galeria EL" w Elblągu
dzięki uprzejmości Pani Armelle Dłubak

Prawa do wizerunków cyfrowych: CC BY-NC-SA 3.0 PL http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode

 

Specyfikacja

Data archiwizacji8 grudnia 2015 (08.12.2015)
Datowanie1965
MiejsceElbląg; Forma Przestrzenna znajduje się na terenie parku im. M. Kajki, w jego południowej części, na wysokości ul. A. Krzyżanowskiego
KategoriaFormy przestrzenne
Prześlij zgłoszenie dotyczące obiektu
 
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.