Figura Marii z Dzieciątkiem na kolumnie w Borowcu

 

STATYSTYKI
  • 2612 Wejścia
  • 787 Pobrań

 

Opis

Zlokalizowana w północnej części wsi (działka nr 63), została wybudowana z piaskowca w 1886 r. Figura została wykonana w oparciu o rozpowszechnione już w II poł. XIX w. typy neogotyckich przedstawień inspirowanych rzeźbą średniowieczną uwidocznioną tu w sposobie pofałdowania draperii, jak i fizjonomii ciała. Istotą artystycznego akcentu obiektu jest operowanie kolumną zakończoną głowicą w porządku korynckim, wspierającą figurę, wspartą dodatkowo postumentem artykułowanym płycinami. W części dolnej umieszczono w formie tablicy sentencję w języku niemieckim: „Süsses Herz Maria sei meine Rettung” („słodkie życie Marii bądź moim ratunkiem”). Niewiele powstało takich obiektów na Warmii, a do dziś zachowała się tylko część tego typu zabytków m.in. w Plutach, Świętej Lipce i Lidzbarku Warmińskim.
Trudno w tym wypadku mówić o konkretnych dziełach regionalnych czy tym bardziej o oryginalnym charakterze takiej formy kapliczki. Motyw wywyższenia poprzez kolumnę figury postaci świętej czy świeckiej upowszechnił się już w starożytnym Rzymie, był przez wieki do aż czasów współczesnych spotykany na terenie całej Europy, chętnie wykorzystywany we wszelkiego rodzaju pomnikach, jak i formach nagrobnych. Figury na kolumnach nie zdominowały znacząco tej formy sakralizacji miejsc, choć stanowią niewątpliwie wartościową grupę zabytków wzbogacającą architektoniczny krajobraz obszaru.
Stan kapliczki można określić jako dobry. Zasadne byłoby w przyszłości zbadać oryginalną kolorystykę i w oparciu o wyniki badań dokonać jej odtworzenia. W podstawowym zarysie działań ochronnych należy podjąć:

• ochronę ekspozycji widokowej kapliczki, w tym kompleksu zieleni
• prace porządkowe i pielęgnacyjne zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie kapliczki
• odtwarzanie historycznych założeń zielonych nowymi nasadzeniami w gatunkach pokrewnych długowiecznych (dąb, jesion, lipa, klon)
• ochronę alei na szlakach komunikacyjnych do pobliskich wsi

Autor opisu: Maurycy H. Domino
Prawa do opisu: CC BY-NC-SA 3.0 PL http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode
Kapliczka w Borowcu - własność Gminy i Miasta Pieniężno.
Prawa do wizerunku cyfrowego: CC BY 1.0 https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/deed.pl

 

Specyfikacja

Data archiwizacji23 maja 2017 (23.05.2017)
DatowanieII poł. XIX w.
KategoriaKapliczki
Prześlij zgłoszenie dotyczące obiektu
 
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.