Kapliczka w Barczewie

 

STATYSTYKI
  • 2654 Wejścia
  • 869 Pobrań

 

Opis

Kapliczka w Barczewie zlokalizowana jest przy ul. Granicznej (działka nr 324 obręb 3) w południowo-wschodniej części miasta, przy trasie wylotowej w kierunku Jedzbarka i Odryt.

Została wybudowana prawdopodobnie w pierwszej ćw. XIX w., o czym świadczy jej forma w postaci surowej i trójkątnie zwężającej się pobielanej bryły – nadającej kapliczce charakterystyczny „piecowy” wygląd. Były to typowe rozwiązania dla stylu przejściowego XVIII i XIX w. kapliczek na Warmii, opierające się na uproszczonym przetwarzaniu form rodzimego baroku.

Jest to budowla ceglana, otynkowana na rzucie wydłużonego prostokąta, zwieńczona dachem dwuspadowym, pokrytym dachówką holenderką. Całość elewacji dwukondygnacyjna, z wyraźnie wydzielonymi przez gzyms segmentami, akcentowanymi dodatkowo parą zadaszonych trójkątnych spływów w strefie zwężenia. W polu elewacji trzy wnęki, zamknięte łukiem odcinkowym, poprzedzone zielonymi ramiakami – współcześnie wykonanych okien.

W niszach kapliczki zachowały się zabytkowe przedstawienia: tzw. grupa Ukrzyżowania z postaciami Chrystusa, Marii i Jana Ewangelisty oraz – w niszy najwyższej – gołębicy ducha świętego. W niszy dolnej umieszczono współczesną figurkę z wyobrażeniem Matki Boskiej opartej na schematycznym modelu.

Kapliczka zachowana jest w stanie dobrym. Na przestrzeni lat była częściowo modyfikowana, utraciła elementy oryginalnego wyposażenia. W działaniach konserwatorskich należałoby przede wszystkim wymienić obecną wtórną stolarkę okienną na nową drewnianą o formach dostosowanych kształtem i wymiarami do oryginalnego charakteru otworów nisz oraz wyeksponować spod cementowego szalunku fundamentu jego pierwotną strukturę, jak i należycie ją zabezpieczyć. Ponadto należy uwzględnić w kontekście ochrony szeroko rozumianego krajobrazu kulturowego następujące działania i przeciwdziałania:
• ochronę ekspozycji krajobrazowej kapliczki od strony południowej i zachodniej poprzez m.in. redukowanie elementów chaotycznych, takich jak wysokie lub prefabrykowane płoty, stragany, wiaty, garaże, szyldy reklamowe, parkingi czy źle zakomponowana zieleń
• ochronę starodrzewu na szlakach komunikacyjnych do pobliskich wsi (Studzianek, Bartołty Wielkie, Jedzbark)
• odtwarzanie historycznych założeń zielonych w przypadku ich wycinki nowymi nasadzeniami w gatunkach pokrewnych długowiecznych (dąb, jesion, lipa, klon)
• prowadzenie działań w zakresie poprawy estetyki najbliższych budynków, ze szczególnym uwzględnieniem historycznych materiałów budowlanych i skali zabudowy

Kapliczka w Barczewie - własność Gminy Barczewo
Autor opisu: Maurycy H. Domino
Prawa do opisu: CC BY-NC-SA 3.0 PL http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode
Prawa do wizerunku cyfrowego: CC BY 1.0 https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/deed.pl

 

Specyfikacja

Data archiwizacji28 czerwca 2017 (28.06.2017)
DatowanieXIX w.
KategoriaKapliczki
Prześlij zgłoszenie dotyczące obiektu
 
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.