Kapliczka w Dąbrówce

 

STATYSTYKI
  • 3802 Wejścia
  • 819 Pobrań

 

Opis

Kapliczka typu dzwonniczkowego w Dąbrówce zlokalizowana jest w południowej, wylotowej części wsi (działka Nr 548 i 701, obręb Kalisty), przy drodze do miejscowości Kalisty, w strefie granicznej historycznych obszarów Warmii i Mazur. Została wybudowana w XVIII w. i jest jednym z oryginalniejszych tego typu obiektów w regionie, o czym świadczy jej niezwykły wygląd. Jest to kapliczka ceglana, otynkowana, na rzucie koła zakończona formą ażurowego baldachimu, zwieńczonego żelaznymi krucyfiksami z chorągiewkami. Całość obiektu przybrała kształt okrągłego filaru, bogato artykułowanego licznymi pasami gzymsów o zróżnicowanych profilach, tworzących jednocześnie układ pilastrów, przedzielonych półkoliście zamkniętymi blendami. Forma budowli przypomina zminiaturyzowaną parafrazę włoskiej dzwonnicy, takie też cele przyświecały stawianiu tego typu kapliczek, które w założeniu miały być namiastką świątyni i ich funkcji w miejscach oddalonych od większych obiektów sakralnych. Dzwoneczki, zawieszone w prześwicie, spełniały tu analogiczne zadania: zwoływały na nabożeństwa, zawiadamiały o czyjeś śmierci czy też ostrzegały o niebezpieczeństwie.
Kapliczka zachowana jest w stanie dobrym. W działaniach konserwatorskich należałoby przede wszystkim zadbać o:
• ochronę ekspozycji krajobrazowej kapliczki poprzez m.in. redukowanie elementów chaotycznych, takich jak wysokie lub prefabrykowane płoty, stragany, wiaty, garaże, szyldy reklamowe, parkingi czy źle zakomponowana zieleń
• odtwarzanie historycznych założeń zielonych nowymi nasadzeniami w gatunkach pokrewnych długowiecznych (dąb, jesion, lipa, klon)

Autor opisu: Maurycy H. Domino
Prawa do opisu: CC BY-NC-SA 3.0 PL http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode
Kapliczka w Dąbrówce - własność Gminy Świątki
Prawa do wizerunku cyfrowego: CC BY 1.0 https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/deed.pl

 

Specyfikacja

Data archiwizacji12 lipca 2017 (12.07.2017)
DatowanieXVIII w.
Mapa GooglePokaż na Mapie Google
KategoriaKapliczki
Prześlij zgłoszenie dotyczące obiektu
 
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.