Kapliczka w Mawrach

 

STATYSTYKI
  • 2855 Wejścia
  • 773 Pobrań

 

Opis

Kapliczka w Mawrach zlokalizowana jest w północnej części wsi. Została wybudowana w 1800 r., o czym poświadcza data na inskrypcji łacińskiej znajdującej się pod krucyfiksem: „Non istum Christum Sed Christum Cole/ Per Istum Ista Tabula Locata 1800”. Forma kapliczki jest kolejnym przykładem długiego trwania na Warmii rodzimych form baroku, występujących tu w postaci uproszczonego naśladownictwa podobnych obiektów z założeń odpustowych Reszla i Stoczka Klasztornego.
Jest to budowla ceglana, otynkowana, na rzucie wydłużonego prostokąta, przykryta niskim dachem dwuspadowym (długości dachówki holenderki). Całość elewacji wsparta na wyodrębnionym postumencie, artykułowana parą spłyconych i zredukowanych pilastrów, połączonych w części okapowej profilowanym gzymsem imitującym belkowanie, spiętym trójkątną agrafą. Na osi głównej nisza zamknięta łukiem odcinkowym, z parami mniejszych płycin rozmieszczonych po bokach figury Ukrzyżowania, w których niegdyś znajdowały się prawdopodobnie wizerunki św. Jana i Marii. Wyobrażenie Chrystusa na krzyżu pochodzi z czasów powstania kapliczki, nosi znamiona lokalnego warsztatu czerpiącego inspirację z pobliskich dzieł (spore podobieństwo posiada rzeźba w kapliczce przydrożnej w Piotraszewie)
Kapliczka zachowana jest w stanie dobrym. Na przestrzeni lat była częściowo modyfikowana, utraciła też wspomniane już elementy oryginalnego wyposażenia. Należy uwzględnić w kontekście ochrony szeroko rozumianego krajobrazu kulturowego następujące działania i przeciwdziałania:
• ochronę ekspozycji krajobrazowej kapliczki poprzez m.in. redukowanie elementów chaotycznych, takich jak wysokie lub prefabrykowane płoty, stragany, wiaty, garaże, szyldy reklamowe, parkingi czy źle zakomponowana zieleń
• ochronę i pielęgnację starodrzewu w bezpośrednim sąsiedztwie kapliczki
• odtwarzanie historycznych założeń zielonych nowymi nasadzeniami w gatunkach pokrewnych długowiecznych (dąb, jesion, lipa, klon)
• ochronę zabytkowych alei na szlakach komunikacyjnych w pobliżu kapliczki

Autor opisu: Maurycy H. Domino
Prawa do opisu: CC BY-NC-SA 3.0 PL http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode
Prawa do wizerunku cyfrowego: CC BY 1.0 https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/deed.pl

 

Specyfikacja

Data archiwizacji12 lipca 2017 (12.07.2017)
Datowanie1800 r.
KategoriaKapliczki
Prześlij zgłoszenie dotyczące obiektu
 
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.