Stanowisko archeologiczne w Pasłęku

 

STATYSTYKI
  • 3597 Wejścia
  • 827 Pobrań

 

Opis

Na terenie miasta Pasłęk, pomiędzy murami zamku krzyżackiego, a kościołem św. Bartłomieja, od dnia 3 lipca do 12 sierpnia 2017 roku prowadzone były wykopaliska archeologiczne. Prace kierowane przez dr Jacka Wysockiego z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zostały podjęte w celu weryfikacji przeprowadzonego rok wcześniej rozpoznania geoarcheologicznego obszaru wokół zamku. Badania wówczas przeprowadzone, wskazywały na istnienie licznych struktur w postaci reliktów murów, których część niektórzy interpretowali jako świadectwo legendarnego tunelu łączącego pobliski kościół z zamkiem. W czasie przeprowadzonych wykopalisk tunel nie został odnaleziony. Wykryte w czasie badań geofizycznych anomalie okazały się być warstwami destrukcyjnymi, powstałymi w czasie zasypywania fosy w XIX w. gruzem ceglanym i wapiennym oraz innymi elementami pochodzącymi z rozbiórek, katastrof i pożarów. Dzięki przeprowadzonym badaniom udało się natomiast odkryć wybudowaną pod koniec XIX w. studnię (animacja 3D) oraz pozostałości muru kurtynowego z przewiązaną z nim, częściowo skutą, przyporą.
Odkryto mur (zdjęcia), wzniesiony wraz z zamkiem w XIV w., który otaczał całe założenie zamkowe i jednocześnie tworzył krawędź fosy. Zbudowany został w popularnej w czasie jego powstania technice opus emplectum. Starannie oblicowane obie strony muru wykonane z cegły wypełnione zostały mieszaniną wapna, ceglanego gruzu i kamienia, tworząc jednolitą i masywną strukturę. Rozszerzając się w dolnej części, dla zapewnienia lepszego odprowadzenia wilgoci, przechodzi w mur całkowicie kamienny.
Odkryta XIX-wieczna studnia, była płytkim, głębokim na nieco ponad 2m zbiornikiem, służącym do odbioru nadmiaru wody spływającej z dachu zamku.
Prowadzone w przyszłości na tym obszarze badania archeologiczne skupią się prawdopodobnie na poszukiwaniach muru na drugim brzegu fosy, który oddzielał miasto od zamku.
Regionalna Pracownia Digitalizacja skanowała stanowisko archeologiczne dwukrotnie. Udostępniona na stronie animacja pochodzi z pierwszego wyjazdu, gdy archeolodzy odkryli XIX-wieczną studnię. Zaś na zdjęciach można zobaczyć również odkryty przez badaczy mur.

Udostępniono dzięki współpracy z Urzędem Miejskim w Pasłęku.

 

Specyfikacja

Data archiwizacji8 listopada 2017 (08.11.2017)
Mapa GooglePokaż na Mapie Google
KategoriaArchitektura
Prześlij zgłoszenie dotyczące obiektu
 
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.