Drewniana, toczona misa

 


STATYSTYKI
  • 1492 Wejścia
  • 344 Pobrań

 

Opis

Wymiary: śr. wylewu 130-150 mm, wys. 30 mm, śr. dna ok. 50 mm
Miejsce: gdanisko na zamku w Ostródzie

Na pewno w każdym gospodarstwie istniały osobne noże kuchenne, którymi posługiwały się kobiety, gdy mężczyźni trzymali swe noże przy sobie, zawieszając je u pasa. Duże czerpaki drewniane do wody i mniejsze do potraw były często zdobione, na co wskazują znaleziska archeologiczne. W najuboższym nawet gospodarstwie musiało być co najmniej po jednej drewnianej dzieży i po jednym cebrze. Skopków i innych naczyń drewnianych było po kilka, na dworach zaś po kilkanaście w użyciu, a kilkadziesiąt w zapasie. Mieszkańcy ubogich gospodarstw posiadali gliniane misy, pucharki czy kubki. Łyżki natomiast wszędzie były drewniane.

Kultura Polski Średniowiecznej X-XIII w., red. Jerzy Dowiat
H. Mackiewicz, A. Mackiewicz , „Wyniki badań archeologicznych w obrębie gdaniska przy zamku w Ostródzie”, Ostróda siedem wieków dziejów miasta, Ostróda 2005, s. 59-89.

Prawa do wizerunku cyfrowego: CC BY 1.0 https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/deed.pl


 

Specyfikacja

Data archiwizacji11 października 2019 (11.10.2019)
DatowanieXIV - XV w.
KategoriaZbiory muzealne Obiekty średniowieczne
WłaścicielMuzeum w Ostródzie
Strona wwwmuzeumwostrodzie.pl
Prześlij zgłoszenie dotyczące obiektu
 
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.