Grzebień długi

 


STATYSTYKI
  • 1474 Wejścia
  • 388 Pobrań

 

Opis

Wymiary: dł. 13,6 cm
Materiał: kości długie (śródstopia lub śródręcza) bydła

Zostały odkryty w trakcie badań archeologicznych przeprowadzonych na Starym Mieście w Elblągu.
Jednowarstwowe grzebienie długie odkrywano dotychczas przede wszystkim na stanowiskach w środkowej i północnej Europie. W starszej literaturze nazywane były grzebieniami tkackimi i ich funkcję wiązano z wytwórczością tkacką. Obecnie odrzuca się ten pogląd i przyjmuje się ich zastosowanie higieniczne lub jako służące do upinania włosów.
W Elblągu zostało odkrytych kilkadziesiąt egzemplarzy tych grzebienie i pochodzą one z różnych części średniowiecznego miasta, choć głównie z rejonów o mniejszej waloryzacji społecznej.
Prezentowany grzebień należy datować na XIII wiek.
Lit.: M. Marcinkowski, Średniowieczne grzebienie odkryte na Starym Mieście w Elblągu, [w:] Archaeologia et historia urbana, R. Czaja, G. Nawrolska, M. Rębkowski, J. Tandecki (red.), Elbląg 2004, s. 497-508.

Prawa do wizerunku cyfrowego: CC BY 1.0 https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/deed.pl

 

Specyfikacja

Data archiwizacji14 października 2019 (14.10.2019)
DatowanieXIII w.
KategoriaZbiory muzealne Obiekty średniowieczne
Sygnaturanr inw. EM XXIII 3007
WłaścicielMuzeum Archeologiczno - Historyczne w Elblągu
Strona wwwwww.muzeum.elblag.pl
Prześlij zgłoszenie dotyczące obiektu
 
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.