W ramach dwóch, realizowanych przez Regionalną Pracownię Digitalizacji projektów, dofinansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstały dwie aplikacje do wirtualnej rzeczywistości.

W świeżo wyremontowanej części Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, pod koniec roku, będzie można skorzystać z nowych atrakcji – powstanie tam specjalne pomieszczenie, w którym będzie można zanurzyć się w wirtualnej rzeczywistości. Korzystając z dwóch przygotowanych specjalnie na potrzeby projektów aplikacji będzie się można przenieść do maszynowni Kanału Elbląskiego lub do średniowiecznej wioski. Aplikacja dot. Kanału Elbląskiego powstaje w ramach projektu „Wirtualnym szlakiem pochylni Kanału Elbląskiego”. Będzie w niej można odbyć wirtualny spacer po wszystkich pięciu pochylniach Kanału Elbląskiego, poznać historię i funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń i urządzeń, a także wcielić się w maszynistę, który przeprowadzi proces przejścia dwóch statków przez pochylnię Kanału Elbląskiego, unikając wypadku.

Druga aplikacja powstała w ramach projektu „Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur”. Można w niej obejrzeć kilkadziesiąt średniowiecznych eksponatów zdigitalizowanych w regionalnych muzeach podczas trwania projektu. Obiekty, podzielone na kategorie obrazujące ówczesne życie, będzie można podnieść obrócić, przybliżyć w wirtualnej rzeczywistości. Oprócz tego przygotowane zostały gry, które pozwolą na poznanie średniowiecznych aktywności, m.in. turniej strzelecki, warsztat ceramiczny. Gry będą miały na celu połączenie nauki z zabawą oraz wprowadzenie elementu grywalizacji.

Obie aplikacji zostaną zaprezentowane podczas konferencji dla nauczycieli, które odbędą się w październiku w  Elblągu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Wkrótce na stronie pojawi się regulamin pracowni VR oraz przedstawione zostaną możliwości korzystania z symulacji VR.

 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.