Regionalna Pracownia Digitalizacji

Regionalna Pracownia Digitalizacji

Cyfrowewm.pl to strona internetowa, która powstała dzięki projektowi "Cyfrowe Warmia i Mazury" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Pod koniec grudnia 2012 zarząd województwa rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie inwestycji informatycznych skierowanych do obywateli. W sumie 22 projekty uzyskały wsparcie w wysokości ponad 20 mln złotych. Wśród nich znalazł się projekt Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” - „Cyfrowe Warmia i Mazury”. Uzyskał on dofinansowanie w kwocie: 891 497,85 zł. Całkowity koszt projektu to 1 048 821 zł. 16 stycznia 2013 roku nastąpiło podpisanie umowy na realizację projektu.

Na bazie CSE "Światowid" powstała Regionalna Pracownia Digitalizacji, w której są cyfryzowane zasoby kultury i dziedzictwa Warmii i Mazur w postaci muzealiów i materiałów archiwalnych. W efekcie projektu powstała podstrona "Cyfrowe Warmia i Mazury", która zawiera zdigitalizowane materiały i obiekty będące w posiadaniu muzeów Warmii i Mazur, w tym obiekty w formacie 3D. Uzupełnieniem wirtualnej kolekcji są kapliczki warmińskie.

Partnerami projektu byli:
Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku,
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie,
Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny  w Olsztynku,
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku,
Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu.
 
Regionalna Pracownia Digitalizacji jest pierwszym w województwie ośrodkiem digitalizującym w technice 3D.  Pierwsze efekty takiej cyfryzacji zbiorów w województwie warmińsko-mazurskim można już oglądać na naszej stronie. Materiały zdigitalizowane w Regionalnej Pracowni Digitalizacji będą również służyły do prowadzenia lekcji edukacyjnych i e-learningu w utworzonym punkcie dostępowym – Pracowni Edukacji Regionalnej.

 


Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.


 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.