Polityka Prywatności – aplikacji mobilnych Regionalnej Pracowni Digitalizacji działającej w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Regionalna Pracownia Digitalizacji działająca w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu (zwana dalej „RPD”) szanuje prawo użytkowników aplikacji przez nią stworzonych  do prywatności i oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby nie gromadzić żadnych danych oprócz tych, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji.

1. Wszelkie dane, które mogłyby w jakikolwiek sposób pozwolić na identyfikacje (ustalenie tożsamości) Użytkownika, nie są gromadzone przez aplikację ani udostępniane przez Usługodawcę jakimkolwiek osobom trzecim.

2. Aplikacje zbudowane zostały przy użyciu silnika Unity oraz platformy EasyAR, której właścicielem jest firma VisionStar Information Technology (Shanghai) Co., Ltd. Platformy te przez utworzone przez RPD aplikacje anonimowo zbierają dane statystyczne udostępniane przez system. Polityki prywatności tych platform dostępne są pod linkami:

-   Unity: Polityka prywatności Unity

- EasyAR, której właścicielem jest firma VisionStar Information Technology (Shanghai) Co., Ltd: Polityka prywatności EasyAR

3. RPD nie gromadzi i nie zbiera żadnych danych przez tworzone przez siebie aplikacje.

4. Aplikacja może korzystać z następujących uprawnień:

  1. Pamięć - karta SD – dzięki temu uprawnieniu aplikacja może zapisywać dane w pamięci urządzenia dzięki czemu użycie funkcjonalności jest możliwe w trybie offline,
  2. Pełny dostęp do sieci – platformy przy użyciu, których zbudowane zostały aplikacje zbierają anonimowo dane statystyczne udostępniane przez system użytkowników w celu, poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu aplikacji. Szczegółowe informacje na temat rodzaju, sposobu i celu gromadzenia tych informacji przez platformy Unity i EasyAR dostępne są w ich politykach prywatności: Polityka prywatności Unity ,  Polityka prywatności EasyAR
  3. Dostęp do aparatu – uprawnienie potrzebne do funkcjonalności, które wymagają zrobienie zdjęcia, do skanerów kodów QR/kreskowych oraz w funkcjonalności AR (poszerzonej rzeczywistości)

5.  Jeżeli nie wyrażasz zgody na zbieranie anonimowych danych statystycznych przez aplikacje wykonane przez RPD przy użyciu platformy Unity i EasyAR, nie instaluj lub odinstaluj aplikacje zgodnie ze standardowym procesem dostępnym na twoim urządzeniu mobilnym.

6. RPD  zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, które publikowane będą na tej stronie internetowej ().

W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności chętnie służymy pomocą. Skontaktuj się z nami na adres rpd@swiatowid.elblag.pl

 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.