550 lat Mikołaja Kopernika

550 lat Mikołaja Kopernika

W 2023 roku przypada 550. rocznica urodzin i 480. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika, który ponad 40 lat swojego życia spędził na Warmii. Był z nią mocno związany, a przez kilka lat praktycznie nią zarządzał. Jednak nie zachowało się tu wiele śladów jego bezpośredniej obecności. Nie ma jego książek, przyborów piśmienniczych, astronomicznych czy skrzyń. Wojny, które dotknęły Warmię, zabrały ślady po Koperniku, a jego historię musimy pieczołowicie odtwarzać na podstawie zachowanych wzmianek, listów, ksiąg i pism.

Na tej wirtualnej wystawie znalazły się przedmioty zdigitalizowane w muzeach województwa warmińsko- mazurskiego - we Fromborku, Olsztynie, Lidzbarku i Elblągu. Z miast, w których latami mieszkał lub często je odwiedzał. To zabytki, które istniały w czasach Kopernika, współistniały z nim i zachowały się do dziś. Czy należały do niego? Nie. Czy mogły należeć? Jak najbardziej.

Wystawę uzupełniają odnośniki do zdigitalizowanych i udostępnionych, rękopisów i odpisów dzieł słynnego astronoma, rozsianych po całej Europie, a także jego wizerunków i różnych form upamiętnienia tworzonych na przestrzeni lat. Prezentowane obiekty pochodzą m.in. z zasobów Regionalnej Pracowni Digitalizacji Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu i portalu POLONA. 

Zapraszamy na cyfrową podróż z Mikołajem Kopernikiem.

https://www.artsteps.com/view/63bec753ddd480674948511b


 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.