1. Potoczna, niepoprawna nazwa słowiańskiego bóstwa Świętowita, a także nazwa kina w Elblągu
 2. Obiekt 3D z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
 3. Z jakiego materiału najczęściej zbudowane są kapliczki
 4. Okaz w muzeum
 5. Kierownik działu w muzeum lub bibliotece opiekujący się zbiorami
 6. Jaki przyrząd służący do prania został zdigitalizowany przez zespół CSE „Światowid”
 7. W jakiej miejscowości znajduje się Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny
 8. Niewielka budowla kultowa, wznoszona przy drogach lub rozdrożach
 9. Instytucja, która gromadzi, bada oraz opiekuje się obiektami, które posiadają wartość historyczną bądź artystyczną.
 10. Jedna z dyscyplin zaliczanych do sztuk plastycznych. Od malarstwa i grafiki różniąca się trójwymiarowość
 11. .... Warmia i Mazury nazwa projektu, dzięki któremu powstała ta strona
 12. Jedna z usług edukacyjnych, którą można zamówić przez stronę Regionalnej Pracownii Digitalizacji
 13. Jakie urządzenie służy skanowaniu w trójwymiarze
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.