1. Co często wykonywały dzieci na podstawach rzeźb Słomińskiego?
  2. Jakiej urody jest jedyna zeskanowana Panna
  3. Za ich pomocą przymocowane są zazwyczaj do korpusu ręce rzeźb Słomińskiego
  4. Miejscowość, w której urodził się Aleksander Słomiński
  5. Na jakim froncie służył w czasie pierwszej wojny światowej Słomiński?
  6. Dokończ nazwę jednej ze zeskanowanych przez pracownię rzeźb Słomińskiego: Żołnierz
  7. Nazwa Biura Handlu Zagranicznego, która współpracowała ze Słomińskim
  8. Pierwszy człon nazwy rzeźby, która została zgłoszona przez Słomińskiego na konkurs kopernikański w Toruniu
  9. Najbardziej wymowne w rzeźbach Słomińskiego są nieproporcjonalnie duże ...
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.