"Żubr" z "plastra miodu" Lecha Kunki na podstawie obiektu Forma Przestrzenna Lecha Kunki

 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.